Beweiden en de aanhoudende droogte

Wat te doen bij aanhoudende droogte?

Ook de landbouw heeft het zwaar te verduren. Melkveehouders die weidemelk leveren, moeten soms lastige keuzes maken. De percelen beginnen op veel plekken bruin te worden en het gras is voor het vee minder smakelijk. Daar komt bij dat beweiden op zulke percelen niet bevorderlijk kan zijn voor de groei van nieuwe grassen. De structuur kan verwoest worden en hierdoor sterft de plant af. Het lijkt dus verstandiger om de koeien binnen te houden, maar dit is voor veehouders met weidemelk geen optie.

Beregenen en bijvoeren

Er lijken twee opties te zijn: beregenen en/of in de stal bijvoeren. Beregenen is niet voor iedere veehouder een optie in verband met de extra kosten die het met zich meebrengt. Niet iedereen heeft immers een beregeningsinstallatie in bezit. Voor die groep blijft bijvoeren in de stal nog over. Voordat de koeien naar buiten gaan, worden ze gevoerd met smakelijk kuilgras waarna de koeien met een gevulde pens naar buiten gaan. Op die manier vreten ze minder gras en heeft u als veehouder minder ‘schade’ aan uw grasland.

Gevolgen van de droogte

Op dit moment lijkt het er nog op dat de regen zich hier en daar in augustus weer zal melden. Desalniettemin zullen de prijzen van ruwvoer stijgen, dit alleen al vanwege de afgelopen droogte. Momenteel hebben de meeste melkveehouders de rest van het seizoen nog voldoende veevoer vanwege het overschot van vorig jaar. Als het weer de komende twee weken zo blijft, wordt het voor de boeren niet een top seizoen met weinig snedes en lage opbrengsten. We zullen nog moeten afwachten hoe de maisoogst zal verlopen. Alles hangt af van de komende weken: gaat het regenen of blijft het droog?

Bericht sturen
Heb je een vraag? Stuur gerust een appje
Heb je een vraag? Stuur gerust een appje