Vad vi kan göra för dig

Därför ska du välja Silage Safe

Med Silage Safe kan du sänka fodervärdesförlusterna till 5 % samtidigt som ensileringen blir enklare och smidigare. På bara två år kan investeringen vara intjänad.

Sybren Nauta, Itens (NL)

Personlig rådgivning utan åtaganden, även efter köp

Helt lufttät ensilering, även längs kanterna

Inget vatten i grovfodret

Skydda fodret mot skadedjur

Snabb ensilering

” När jag öppnar ensilaget märker jag att fodret har riktigt hög kvalitet. ”
Herman Ten Berge
Gronau (DE)
” Med Silage Safe ligger ensilaget fastspänt mellan dukarna så att inget mögel kan bildas. Ensilagets kvalitet förbättras och jag behöver inte längre slänga något mögligt gräs. ”
Rozendaal
Molenaarsgraaf (NL)
” Nu när vi använder ensileringssystemet kan vi täta plansilon snabbt och enkelt och sedan öppna den igen för att lägga på nästa foderlager. ”
Xavier Renard
Zwevegem (NL)

Inget mer skottande eller slit med bildäck

Snabb och enkel övertäckning, särskilt när vid ensilering i flera lager

Enkel ensilering med 2 m breda dukar

Ensileringen kan göras av 2 personer

Mindre problem med vind vid ensilering

Mts. Mulder Kuiper

Mindre fodervärdesförluster och därmed lägre foderkostnader

Högre produktion

Mindre arbete

Passar i alla plansilor

Prisvärd lösning

” Anskaffningskostnaden är relativt låg och arbetsinsatsen liten. ”
Van Goch
Hedel (NL)

Andra fördelar med vårt system

Ett snyggt resultat

En snygg och prydlig plansilo och inga bildäck som ligger och skräpar på gården. Plansilon förstärker den positiva bilden av ditt företag.

Met Silage Safe dek je het ruwvoer luchtdicht af en geef je vochtverliezen geen kans

Du kan hålla rent och snyggt

Inga vattenansamlingar på ensilaget och inga bildäck fulla med smutsigt vatten som gör att du inte kommer åt att klippa gräset runt silon.

Inga vassa föremål i fodret

Du kan göra dig av med bildäcken. Därmed riskerar djuren inte att få i sig metallbitar som lossnar från däcken och hamnar i grovfodret.

Lång livslängd

Under normala omständigheter håller ensileringssystemet i minst 10 år. Det är ingen tekniskt avancerad maskin som kan gå sönder, så du behöver aldrig vänta på en mekaniker.

Skyddar mot väder och vind

Silage Safe står emot stormvindar, är enkel att öppna på vintern och håller ensilaget torrt även när regnet öser ner. Remmarna och spännena är lätta att lossa vintertid, du slipper vattenfyllda bildäck och du behöver inte hacka loss fastfrusen jord.

” Allt ligger fortfarande på plats, trots den gångna höstens hårda stormar. ”
Hornstra
ter Idzard
” Vi har en plansilo med skiljevägg. Problemet är att det alltid rinner ner vatten i grovfodret. Men tack vare dräneringsrören under ensilaget leds regnvattnet effektivt bort. ”
Melkveebedrijf Jonker
Zuid-Scharwoude

Så fungerar Silage Safe

Skicka ett meddelande
Har du en fråga? Skicka gärna ett meddelande!
Har du en fråga? Skicka gärna ett meddelande!