Wanneer moet je mais beregenen?

Tijdens warme perioden is het dus belangrijk uw gewas goed in de gaten te houden

De mais heeft zich in het voorjaar al behoorlijk kunnen ontwikkelen. In de zeer vroeg gezaaide percelen wordt de aar zelfs al zichtbaar. Toch wordt het beschikbare bodemvocht op vele plaatsen in Nederland nu schaars. Hoewel het gewas tekenen van droogte kan laten zien, is beregenen niet altijd nodig, omdat mais erg efficiënt met water omgaat. Voor 1 kg drogestof heeft het 450 mm water nodig (wat bij gras overigens 700 mm is). Pas als het blad overdag gekruld is en dit is na de nacht nog steeds zo, dan heeft de plant te maken met vochttekort. Tijdens warme perioden is het dus belangrijk uw gewas goed in de gaten te houden.

Vitamine A

Het is dus van groot belang om een oogje in het zeil te houden. Af en toe het gewas inspecteren is erg zinvol om te beoordelen wat de plant nodig heeft. Schenk de plant ‘vitamine A’ (Aandacht)! In de fase van blad- en stengelontwikkeling is de vochtbehoefte nog niet erg groot. Bij vochttekort gaat de plant op zoek naar vocht en dus dieper wortelen. In dit stadium heeft beregenen nog weinig meerwaarde.

Het overwegen waard

In veel percelen zit de mais inmiddels al aardig in de bloei. In dit stadium is beregenen absoluut het overwegen waard; vlak voor en tijdens de bloei levert vochttekort namelijk het grootste verlies op. Als er rondom de bloeiperiode te weinig vocht is, leidt dit tot een slechte korrelzetting en dit kost zetmeelopbrengst. De uiteindelijke voederwaarde in de kuil valt dan lager uit en dat is uiteraard een scenario dat iedere veehouder wil voorkomen.

Uiteraard verschilt de noodzaak tot beregenen per grondsoort. Zandgrond is eerder aan beregenen toe dan zware klei of veen. Maar pas op bij kleigrond; laat het niet te droog worden. Wanneer er diepe scheuren in het land ontstaan, is het herstel hiervan een veel grotere klus. Voorkomen is in dit geval beter dan genezen.

Blijft het de komende tijd droog? Houd dan de ontwikkeling van uw mais in de gaten. Handel echter niet te snel; te vroeg beregenen maakt de plant en wortels lui en dit geeft later problemen.

Absenden
Haben Sie Fragen? Kontaktieren Sie uns einfach per WhatsApp.
Haben Sie Fragen? Kontaktieren Sie uns einfach per WhatsApp.